Ledins Tarmsköljningsutrustning

Produktinformation

Ledins Clysmatic är en effektiv, bekväm och säker tarmsköljningsutrustning för hemmabruk. Clysmatic är ett medicintekniskt hjälpmedel som snabbt och enkelt monteras på toaletten. Tarmsköljning med Clysmatic stimulerar och stärker tarmreflexen. Samtidigt töms och rensas tarmen på ett fysiologiskt skonsamt sätt.

Läs mer om Clysmatic i foldern

Ledins Intestinal Flushing Equipment

Product information

Ledins Clysmatic is an efficient, comfortable and safe bowel lavage equipment for home use. Clysmatic is a medical device that is quickly and easily mounted on the toilet. Intestinal lavage with Clysmatic stimulates and strengthens the intestinal reflex. At the same time, the intestine is emptied and cleaned in a physiologically gentle way.

Read more about Clysmatic in the folder, English version

 

Här hittar du våra återförsäljare