Ledins Clysmatic

Kategorier: ,

Sedan februari 2023 har denna produkt utgått. För oss på Ledins är hållbara produkter viktiga, vi avser att ha produkter som tar hänsyn till sociala och/eller miljömässiga aspekter.
Då Clysmatic i dess nuvarande form är byggd av plast har vi valt att ta bort den ur vårt sortiment.
Vi beklagar detta men har kvar både rektalör och Clysmatic elexir till försäljning.
Dessa produkter går att köpa via våra återförsäljare alt direkt av Ledins.