Vi har hjälpt folk med hälsan redan för över hundra år

Ledins affärsidé och filosofi är att tillverka och marknadsföra hälsokost av hög kvalitet till egenvårdsmarknaden

Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder väldokumenterade produkter som håller hög renhet, kvalitet och säkerhet och som bidrar till en bättre hälsa. Att tillverka och marknadsföra hälsokost, kosttillskott samt traditionellt växtbaserade läkemedel för egenvård.

Vår filosofi är att ge människor möjlighet att välja rena, säkra och trygga egenvårdsprodukter. Världen runt oss förändras ständigt, idag upplever många en ökad stress och i samband med detta ett flertal olika symtom. Ja, världen förändras, men själva människokroppen har inte förändrats mycket sedan stenåldern. Vi vill därför erbjuda våra kunder hälsokostprodukter baserat på Ledins långa erfarenhet inom egenvårdsområdet.

Ledins historia började med ett hälsohem i Stockholm 1923

Verksamheten startade som ett hälsohem i Stockholm 1923, grundat av Birger Ledin (1891–1980) med utgångspunkt i hans egenutvecklade behandlingsprincip Ledinmetoden.

Under de närmare 40 år som Birger Ledin drev sitt hälsohem utvecklade han egna metoder och hälsokostprodukter baserade på sina erfarenheter. Ledinmetoden och dess principer om Näring och Rening finns beskrivna i hans bok Fyra Vägar Föra Ut.

Ledins som företaget allmänt kallas, koncentrerade sig på produkter som användes inom Ledinmetoden, dvs. produkter som främjade funktionen hos reningsorganen mage/tarm, njurar, hud och luftvägar. Centrala produkter var medicinalteer och flytande produkter, s.k. elixirer, samt tarmsköljningsutrustningen Clysmatic. På näringssidan utvecklades ett omfattande sortiment av hälsokost.

Ledins, ett certifierat företag

Ledins är ett certifierat företag och är medlemmar i Svensk egenvård. Branschföreningen Svensk Egenvård har tagit fram riktlinjer för certifiering av kosttillskott. Ledins är certifierade enligt detta system ”System för säkra kosttillskott till konsument”. Certifieringen genomförs av Svensk Egenvård genom oberoende Lloyds Register Quality Assurance (LRQA). Certifieringskriterierna bygger på föreningens branschriktlinjer för säkra kosttillskott och internationellt erkända livsmedelsstandarer.

Ledins innehar certifiering enligt EU-förordning 834/2007 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och märkning av ekologiska produkter med tillämpningsföreskrifter. (Handel med ekologiska produkter) Certifieringen genomförs av Livsmedelsverket genom oberoende ControlCert Scandinavia AB.

För Ledins är det viktigt att kunna erbjuda sina kunder trygga och säkra produkter med hög kvalitet.